Svensk Jazz deltar i europeiskt seminarium

Svenskjazz logga farg

Svensk Jazz deltar i helgen i ett europeiskt seminarium kring jämställdhet i jazzen:

På lördag jämställer vi jazz-Europa!
(Tänk om det var så enkelt…)

På lördag den 29 sept i Bari, Italien är de nordiska medlemmarna i Europe Jazz Network (www.europejazz.net), med riksförbundet Svensk Jazz i spetsen värdar för ett första samtal på europeisk nivå kring hur vi kan bättra balansen inom jazzområdet.

– Målet är dels att dela med oss av våra insikter och kunskaper på området, dels att se vilka länder som vill vara med och jobba för ett större europeiskt program, säger projektledare Karin Inde.

– Men, handen på hjärtat, det mest akuta syftet är faktiskt att bättra på kunskapen i det europeiska nätverket. Visst finns det mycket kvar att göra i Norden, men rent intellektuellt ligger vi i det här avseendet ett steg före. För att t ex Sverige ska hävda sig på europeisk nivå, behöver hela Europa lära sig mer om jämställdhet.

– Att hålla seminarium för en skara med väldigt olika förkunskaper är alltid en utmaning. Därför koncentrerar vi oss till fullo på HUR man jobbar för bättre balans och inte VARFÖR.

Med rubriken ”How to double the interest for jazz” är grunden i seminariet normkritiskt tänkande, vilket handlar om att ifrågasätta normerna oavsett vad det handlar om – kön, ålder, etnicitet, genrer, kvalitet…

Här finns seminarieprogrammet