Svensk Jazz skriver till riksdagsledamöterna

Kampanjen ”Släpp in Jazzen!” har pågått sedan senhösten 2008. Men nätverket Svensk Jazz tycker inte att så mycket har hänt och har därför nu skrivit följande brev till landets riksdagsledamöter.

Släpp in Jazzen i Kulturpolitiken

De senaste årens kulturpolitik har dominerats av utredningar. När Kulturutredningen sjösattes samlade sig hela Jazz‐Sverige till en gemensam aktion. Skrivelser avlämnades, en hel serie uppvaktningar av Riksdagens partier har genomförts med mera.

Men utredningen och dess efterföljare har i stort sett koncentrerat sig på förvaltningsfrågor.
Det vi ville få belyst lämnades åt sidan i detta skede.

Jazzmusiken har av många betecknats som den viktigaste nya utvecklingen under 1900‐talet. Den har i ord prisats som en viktig konstform i utredningar och uttalanden av Regeringar och Riksdag. Det finns idag många möjligheter till akademisk och annan utbildning i jazzmusik. Vårt land har fått fram en stor mängd ytterst skickliga jazzmusiker och allt fler unga musiker söker sig denna bana.

Men politiken har stannat därvid. I kulturpolitiken har mycket lite åstadkommits för att främja och stödja den jazzmusik som inte kan leva på rena marknadsvillkor. För att ge några exempel:

Det samlade statliga stödet till jazzen motsvarar i pengar vad staten satsar under tio dagar för driften av Stockholms‐Operan. Jazzmusiker kan idag åtnjuta en utbildning som är likvärdig med en musiker som spelar symfonisk musik. Men väl ute i arbetslivet får en jazzmusiker ungefär en tredjedel i arvode för sin musik. Därmed inget ont om annan musik än jazz. Leve den.

Nu står vi och ni inför en ny mandatperiod. Flera partier har annonserat att de tänker låta kulturpolitiken spela en viktigare roll under kommande år. Vi som skriver detta brev är liksom många andra av den övertygelsen att det nu är tid att modernisera synen på vilka konstformer som på allvar ska ingå i kulturpolitiken. Vi har presenterat konkreta förslag på hur detta kan göras och vi gör det gärna igen om ni är intresserade.
Vårt nätverk har en hemsida som heter: www.svenskjazz.se

Vi vill nu få besked om hur ni ser på denna del av framtidens kulturpolitik. Vi ställer gärna upp och/eller svarar på frågor när ni nu förbereder planerna valet och hur ni vill att kulturpolitiken ska utformas.

Med vänliga hälsningar

Bengt Säve Söderbergh Ordförande Svenska Jazzriksförbundet
John Högman Ordförande Sveriges Jazzmusiker
Lena Åberg‐Frisk VD Fasching och Stockholms Jazzfest
Sven‐Åke Johansson Ordförande Mer Jazz i Sverige
Lina Nyberg Ordförande Impra
Lennart Strömbäck Umeå Jazzfestival
Bernt Andersson Ordförande Nefertiti