Svensk jazz uppvaktar kulturutredningen

”Släpp in jazzen i Sverige innanför staketet i svensk kulturpolitik.” Så heter det i en 4 sidor lång skrivelse till pågående statliga kulturutredningen. Avsändare är ”Nätverket Svensk Jazz”, bakom vilket döljer sig praktiskt taget alla större organisationer som främjar jazzmusik, Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ), Svenska Jazzriksförbundet (SJR) Fasching, Nefertiti, Jazz i Malmö. Rikskonserter, STIM, IMPRA och andra. Avsändarna vill att jazzmusiken ska behandlas som andra seriösa konstformer i kulturpolitiken. ”Den bör respekteras utifrån samma värdegrund som annan konstmusik”, skriver man till kulturutredningen.

Undertecknarna kräver att jazzen får en mera etablerad plats i kulturpolitiken. Jazzen är en av flera seriösa konstformer och ska behandlas som sådan. Stödet till arrangörer måste stärkas och jazzen ska arbeta på samma subventionsvillkor som andra konstformer. Man vill också se en nationalscens för jazzen. Ett nationellt centrum för jazz skulle kunna samverka med regionerna., heter det i skrivelsen.
Man vill alltså gör slut på jazzens utanförskap och lyfta musikens status.
–Satsningar behövs i arrangörsleden, säger SJR:s ordförande Bengt Säve-Söderbergh.
I jämförelse med statliga anslag till symfonisk musik och opera, handlar det om små belopp.
Skrivelsen diskuterades på jazzriksdagen i Örebro.
–Detta är bra början. Säger Bengt Säve-Söderbergh till OJ efter avslutad jazzriksdag i Örebro.
Nu ska skrivelsen omvandlas till ett manifest för jazzen som ska användas för agitation under det närmaste året.
Vid jazzriksdagen i Örebro valdes det in ett antal kvinnor i styrelsen för SJR, som med 10 kvinnor i styrelsen närmar sig 50 % när det gäller könsfördelning.

Läs hela skrivelsen på www.swedejazz.se