Nr1 1974

Ny litteratur

Rösta på Gyllene Skivan

In memoriam — Nelson Williams, Bill Williams, Dee Dee Pierce, Izzy Riskin

Duke Jordan — av Börje Räftegård

Skön Haig på Montmartre

The Pointer Sisters — av Karl-Otto Westin

Snacksalig Bill Evans — av Christer Nilsson

Stockholms skolband under 40-talet — av Albrekt von Konov

N. O.-pianist på kort besök

På grammis i Köpenhamn — av Jan Olsson

Litet Porträtt: Bosse Mossberg

Pressgrannar

Hänt i Skåne

Jazzskivor

OJ för 10 år sedan

Annonser
Annonser