Nr1 1990

Levande jazz

Jazz i radio

Vi har hört Blossom Dearie, Brother Jack McDuff, Mose Allison, Ernie Wilkins Almost Big Band, jazz på Blues

Jazz Jamboree har som vanligt ägt rum i War­szawa, denna gång med spän­nande svenska inslag.

Börje Fredriksson på skiva presenterar vi i en diskografisk översikt som komple­ment till vår stora artikel i jul­numret. Ingemar Böcker har transkriberat Hovmästarrock.

Thelonious Monk har nu också blivit film — och det är ett sensationellt verk som innehåller unikt material med bl a Monk och Coltrane från 1957 och från en konsert i Stock­holm.

Bob Crosby ledde en av swingepokens mest spännande och särpräglade orkestrar. Sven-Erik Palmbring presenterar.

Gyllene Skivan ska utdelas som belöning för 1989 års bästa svenska jazzutgå­va. Var med och välj!

Skivrecensioner

Pressgrannar

Wild Bill Davidson död

Annonser
Annonser