Nr10 1989

Ulf Adåker heter den nye ordföranden i För­eningen Sveriges Jazzmusiker.

Rankinglistan över världens jazzmusiker har nyligen publicerats i Down Beat.

En av de bästa jazzfilmer som någonsin gjorts, tycker Leonard Feather om en ny dokumentär kring saxofonisten Ben Webster

Jazz i radio

Mingus-musik har hittats i Charlie Mingus kvarlåtenskap, en svit för stor orkester som fått sitt ur­uppförande och som förevigats både i ljud och bild

Kulturministern

Jazzdagar har vederbörligen hållits i Göte­borg.

Phil Woods storhet är beständig — sedan 50-talet har han fört bebop-traditionen vidare, konstaterar Hans Fridlund.

Festivaler har ägt rum även i utriket, t ex i Nice, Haag, Molde och Helsing­fors, därtill i Oslo och Edinburgh.

Skeppsholmen lider av kroniska brister, tycker Bo Nerelius som framåtsyftande ser tillbaks på vad som varit.

Ett Lester-solo av yppersta märke har plankats av Ingemar Böcker. Det hela pre­senteras av hans bisittare Gunnar Lindqvist

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(54325) [1]=> int(54566) [2]=> int(54353) [3]=> int(54329) [4]=> int(54541) [5]=> int(54013) [6]=> int(54382) [7]=> int(54209) [8]=> int(54305) [9]=> int(50803) [10]=> int(51323) }