Nr11 1984

Buddy Rich har turnérat i Sverige med sitt stor­band. OJ:s Göran Olson följde med på turnén och redovisar intryck och samtal.

Charlie Christian var den som gav elgitarren dess roll inom jazzen, och han blev dessutom en av föregångsmännen till bebopstilen som utvecklades på 40-talet. Al­brekt von Konow tecknar ett porträtt av denne stilbildare, som dog 1942, endast 23 år gammal.

Sven Stiberg blev den förste svenske jazzgitarris­ten som spelade elgitarr. Det var re­dan 1940 — och det hela började med en fruktansvärd elektrisk stöt, berät­tar han i OJ:s intervju. Sven Stiberg är en av de främsta solisterna inom vår egen jazzhistoria, men har nume­ra, 70 år gammal, lagt musicerandet på hyllan.

Position Alpha består av fem saxofonister som spelar tillsammans och skapar en musik där klanger och stilgrepp blandas friskt och där det visuella och det klangliga blir en helhet. Motto: Framåt mot stenåldern! Bo H’Skoglund har in­tervjuat.

Vi har hört jazz på Musikmuséet, Svarta Motiv, Magnus Persson Group, jazz och blues i Norrköping, jazz i radio och TV, Hörselmat.

Keith Jarrett tar en paus från improviserandet och hämtar andan hos klassiska mästar­na. Lars-Olof Månsson har inter­vjuat.

Skivrecensioner

Annonser
Annonser