Nr12 1989

Per Henrik Wallin gjorde sitt första offentliga framträdande på 20 månader i samband med improvisationsfestivalen Sounds i Stockholm.

Nefertiti i Göteborg är en jazzklubb som inte bara drabbats av ekonomisk kris. Där förs också en program­politik som underminerat klub­bens ställning inom jazzlivet i staden, tycker Lennart Blom­berg.

Köln-projektet i Västtyskland i höstas var en spännande samling kring kom­position och improvisation, be­rättar saxofonisten Brigitte Vinkeloe.

Vi har hört
jazz i Umeå, Lundsjazzfestival, Art Blakey, Sven-Åke Johans­sons kvartett, Bob Berg-Mike Stern.

Börje Fredriksson var en av den svenska 60-talsjazzens stora personligheter.

Louis Armstrong har kommit ut på LP på nytt i sensationella alternativa versio­ner av gamla album och med ski­vor som innehåller helt nytt ma­terial.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54541) [1]=> int(54566) [2]=> int(51323) [3]=> int(54329) [4]=> int(54707) [5]=> int(54639) [6]=> int(54731) [7]=> int(54715) [8]=> int(50803) [9]=> int(54382) [10]=> int(54735) [11]=> int(54746) }