Nr12 1990

Bobo Stenson och Charles Lloyd

Som att prata är det att spela, tycker Dicken Hedrenius, en ung musiker som fått jazzen, så att säga, hemifrån.

Jazzradio för 191 stationer gör pianisten Marian McPartland.

Ny jazzpublik går att nå om man definierar och bearbetar grupperna av ”latenta” lyssnare, anser Göran Nylöf.

Radiojazzen

John Fedchock för storbandstraditionema vidare i New York.

Vi har hört
Woody Hermans spökband, Charles Lloyd Quartet, Harold Nicholas & Rhythm Hot Shots, John Scofield, Pat Metheny, Her­meto Pascoal, Encore.

David Moss heter en originell amerikansk mu­sikartist som kombinerar röst och slagverk.

Roy Hargrove och Geoff Keezer är två unga mu­siker som håller lågan levande i New York.

Skivrecensioner

Rösta på Gyllene Skivan

Jazzfestivaler har det varit i Leverkusen, Lund och Umeå.

In memoriam
Major Holley, Harry Lim, Chester Zardis, Chris Lyngedal.

Annonser
Annonser