Nr2 1987

Gyllene Skivan har vederbörligen röstats fram, och som vanligt — höll vi på att säga — så var juryn och läsekret­sen inte helt överens. Allt om omröstningen kan du läsa på si­dan 4

Levande jazz

New York kallas stundom för ”The Big Apple”, och där har Göran Olson strosat runt bland alla jazzbegivenheter.

Old Man Bunk det vill säga Bunk Johnson av­handlas i den tredje och avslu­tande artikeln av Gunnar Harding. Nu rör vi oss i mitten och slutet av 40-talet, då Bunk lyftes fram som en av jazzens stora so­lister och pionjärer, och lansera­des på estrader i bland annat New York. Men han var ändå in­te helt tillfreds med livet…

Nära jazzen stod poeten och författaren Pet­ter Bergman, som avled i somras

Benny Goodman besökte Sverige ett antal gånger mellan 1950 och 1976. OJ:s Rolf Dahlgren var på plats i samtliga fall och berättar om visiterna. Vi har också grävt fram intressant bildmaterial ur OJ:s arkiv.

Vi har hört Jazz i Malmö, jazz i radio m m.

Moffa Hörman slår till med jazzljudsinformationer och nu handlar det om hörte­lefoner, det som vi vanligtvis kallar för hörlurar. I lurar kan man lyssna ostört, men man ska inte låta lura sig.

Skivrecensioner

Skivnytt

Insändare

OJ för tio år sedan

Annonser
Annonser