Nr3 1945

Svenskt Stjärnalbum — Ryan Berger

Göteborgsnytt — av Gunnar Elgeskog

Sympatisk skånsk swing

Amerikanska grammofonbolagen arbeta för högtryck

Enformig konsert av småband

King Cole Trio — av Jack Harlen

Sophie Tucker — av Jörgen Rothenborg

Annonser
Annonser