Nr4 1941

Vilken är Stockholms bästa amatörorkester? Stor tävling utlyses.

Orkesterteknik av Oivind Bergh.

Svenska swingskivor recense­rade av Dietrich Schulz-Köhn

Danska jazzmusiker av Cecil Aagaard.

Göteborgskrönika av Chris.

Norska och Finska nyheter

Kortvågstips. Repertoartips.

Annonser
Annonser