Nr4 1986

Levande jazz

En bjässe på bas är han, Anders Jormin, bördig från Småland, musikaliskt da­nad i Göteborg och på väg att bli ett av våra världsnamn inom jaz­zen. Bo H’Skoglund har inter­vjuat.

Kenny Dorham tillhör de stora trumpetarna in­om jazzen men är oförtjänt bort­glömd i dag. Albrekt von Konow slutför porträttet av Dorham som han började teckna i förra numret — nu handlar det bl a om budskapsjazz, jazzprofeter och gästspel på Gyllene Cirkeln.

Night Watch heter en komposition och inspel­ning av Kenny Dorham som Ingemar Böcker har transkriberat.

Trumläreri sysslar han mest med numera, Ed Thigpen, före detta medlem i Oscar Petersons trio och sedan länge bosatt i Köpenhamn. Nyligen var han i USA för att puffa för sina läromedel. Vår USA-korrespondent Leonard Feather träffade honom där.

Sol utan fläckar?

Festivaler blir det som väntat även i som­mar både här och där. Några hållpunkter ger vi redan nu.

Vi har hört Tommy Koverhults kvintett, Lars Hörnfeldt med Sten Öbergs trio och Jan Allan, Lester Bowie, Eddie Harris, Abdullah Ibrahim, Jazz i radio m m.

Staffan Odenhall heter en arrangör, kompositör och saxofonspelare i Stockholm som leder Big Ears Big Band.

Friska vindar blåser i gruppen Oriental Wind, en av våra mest originella och flitigast internationellt verksamma. Lennart Blomberg har träf­fat ledaren Okay Temiz mitt under turné.

Vem distribuerar vad? Ja det kan man fråga sig i dagens komplicerade skivdjungel. OJ har tagit en ny titt på sakernas tillstånd och ger en redovisning.

Skivrecensioner

Skivnytt

Annonser
Annonser