Nr6 1937

Svenskt stjärnalbum: Pierre Colliander

Enders orkester hem från Ryssland

Eskilstuna dansmusikerförbund/ Bingangs och Eichwalds sommarprogram

Musikerförbundets b-sektion

Succés lör Royalvaritén

Engelsk dansorkester till Stockholm

Malmös bästa dansorkester

Ambrose till Parisutltällningen

U. H. C. A. omorganiseras

Ett arrangemang för saxtrio och trumpet

Basen i dansorkestern

Musikaliskt Bråvallaslag i Harlem

Jack Payne slutar med musiken

Chicagostilen

Frågespalten

Bix Beiderbecke

Norskt-svenskt orkesterutbyte

Amerika importerar engelsk swingmusik

Red Nichols grammofonlnspelar igen

Månadens skivnyheter

Från rytmklubbarna

Annonser
Annonser