Nr7 1937

Svenskt stjärnalbum: Anders Solldén

Nya rusdryckslagen

Kyndel kapellmästare på Berns

Sött danskt swingbesök

Malte Johnssons orkester

New Yorkbrev från Timme Rosenkrantz

Välgörenhetskonsert i Chicago

Bing Crosby refuserar engelskt anbud

Arrangörens syn på saken

Finsk serenad i sweet och swing

Otto Lingtons orkester

von Eichwalds sommarprogram

Benny Carter till Holland

Jack Hylton i engelsk radio

Sänd oss sommarfotos

Dansorkestern Roxy, Linköping

Svag start för Chinavaritén

Frågespalten

Månadens skivnyheter

Annonser
Annonser