Nr7-8 1988

Levande jazz

New Orleanshar sin egen speciella festival­atmosfär

Jonas Knutsson är en av våra mest uppmärksam­made yngre saxofonister. Chris­tian Munthe har intervjuat

David Murray framstod som något av ett un­derbarn och en vildhjärna när han först uppmärksammades för tio år sedan. I dag har han en rik och mångskiftande karriär bak­om sig. Sven Boija ger en över­sikt.

Varför sviker jazzpubliken frågar Göran Cigéhn, vice ordfö­rande i Föreningen Jazz i Umeå och ansvarig för programverk­samheten på Scharinska villan, där jazzen genomgår en publik­kris

Sven-Åke Johansson är den svenske trumslagaren som blev europeisk frijazzmusiker och som hela tiden vidgar sina konstnärliga uttryck.

Vi har hört Big Ears Big Band, Modern Jazz Quartet, Barney Kessel, festival­jazz i Moers

Skivrecensioner

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(51323) [1]=> int(54790) [2]=> int(54382) [3]=> int(54639) [4]=> int(54541) [5]=> int(54731) [6]=> int(54715) [7]=> int(54707) [8]=> int(54566) [9]=> int(54735) [10]=> int(54787) [11]=> int(50803) }