Nr9 1946

Ellington kontra Jelly Roll av Ernst Håkansson

Erroll Garner av Jack Harlen

Glimtar frän New York av Sten Jacobsson och Ingmar Glanzelius

Ted Heath segrade i engelsk Favoritröstning

Amerikanska och engelska nyheter

Radiokrönika – Kortvågstips

Repertoartips – Skivnyheter

Manuskriptgranskning

Annonser
Annonser