Nr9 1985

Levande Jazz

Position Alpha är utgångspunkten för en artikel om konservatismen inom jazzen och det ambivalenta förhållandet till traditionen: ett steg bakåt och två steg framåt.

Vem var han den förste jazzmusikern? Gun­nar Harding fortsätter att berät­ta om kornettisten Buddy Bolden, mannen som enligt legenden ledde den första jazzorkestern i New Orleans kring sekelskiftet och som vistades bortglömd på sinnessjukhus de sista 24 åren av sitt liv.

Vilen sommar med alla festivaler. OJ har be­sökt Molde, Kristianstad, Haag, Helsingborg, Nice, Juan Les Pins, Arvika och Skeppsholmen i Stockholm.

Kevin Eubanks heter en av intressantaste unga gi­tarrister inom jazzen. OJ träffa­de honom i Nice och förde ett samtal som tecknats ned och här­ med redovisas.

Vi har hört Jack de Johnette Special Edi­tion, minneskonserterna över King Oliver och Jelly Roll Mor­ton, gitarrduon Chico Lindwall och Ulf Wakenius, jazz i radio.

Skivrecensioner

Läsekretsens syn på saken

Björn Milder, John Hasse, Georg Duvivier m fl.

Annonser
Annonser