Tre fick Nutida Musiks skivpris

Nutida Sound – skivpriset för svensk konstmusik
Nutida Sound går till Hanna Hartman, Sten Sandell och Monomono.

Hanna Hartman, Sten Sandell och text-elektronmusikduon Monomono får musikpriset Nutida Sound. Priset som delas ut för andra året uppmärksammar 2011 års tre intressantaste skivor inom den nyskapande musiken. Bakom priset, som delades ut under festivalen Sound of Stockhom 24 november, står tidskriften Nutida Musik.

* Hanna Hartman: H^2 (Komplott)

* Sten Sandell: Music Inside the Language (LJ Records)

* Monomono: ADSR (Fireworks Edition Records)

Motiveringarna lyder:

Hanna Hartman: Genom överlagringar av musicerade och konkreta ljud, artikuleras rytmik, gestik och atmosfäriska skiftningar. H^2 är en utsökt skiva som fördjupar Hanna Hartmans sedan tidigare pågående utforskningar kring musikalisk abstraktion.”

Sten Sandell: Sten Sandells trippel-cd Music Inside the Language är ett idiomatiskt strövtåg bland stycken för solopiano, ensemble och dronande elektronik. Med sin förening av text-ljud, improvisation och subtila grader av musikdramatik är detta ett centralt verk i de senaste årens utgivning av musik mellan komposition och improvisation.”

Monomono: I ord och ton för Monomono samman det politiska med ljudens fysiologi, där det elektroniska är tätt sammanflätat med texten, utan att bli illustrerande. Fredrik Nyberg och Lars Carlsson, poet respektive tonsättare och musiker, visar med ADSR hur poesi och musik tillsammans kan bli någonting större.”

Tidskriften Nutida Musik vill med priset Nutida Sound uppmärksamma den positiva utvecklingen inom den ickekommersiella skivutgivningen. Skivan som konstnärligt verk står starkare än någonsin, samtidigt som konstmusiken får allt mindre rum i media. Priset Nutida Sound vill uppmärksamma denna vitala kraft och lyfta fram viktiga insatser som gjorts under året.

www.nutidamusik.com