Upprop för Rikskonserter

Som bekant har Kulturutredningen föreslagit en nedläggning av Rikskonserter och därmed av Caprice Records. Nu går Rikskonserter ut med ett upprop där men ber om namnunderskrifter för att protestera mot nedläggning. Den som tycker att Sverige behöver en nationell plattform för musik går in på www.rikskonserter.se och klicka på ”Upprop”. Efter två dygn har det kommit in drygt 2 000 namnunderskrifter.