Upprop för ett musikliv

 

EttMusikliv logga

Kära vänner i musiken,

Det är ingen hemlighet att vi alla anser att jazzmusiken får en styvmoderlig behandling i svensk kulturpolitik. Inför riksdagsvalet 2010 lanserade vi kampanjen ”Släpp in jazzen” och vi var många som starkt engagerade oss i denna. Nu har vi tänkt bredare och sedan ett halvår tillbaka suttit med många andra som representerar andra grenar av svenskt musikliv. Vi är glada över att ha kommit fram till ett gemensamt upprop som vi tror och hoppas ska få ett starkare gehör.

Nu har vi tagit de första kontakterna med de ansvariga för kulturpolitiken i de olika riksdagspartierna (förutom SD) och väntar på att få bjuda in dem till ett första samtal före jul.  Vi vill att du och många andra redan nu ska vara med i bilden, för efter nyår vill vi bredda hela kampanjen. Redan nu kan du gå in på uppropets hemsida: www.ettmusiklivforalla.se
Du kan där markera att du och din verksamhet – klubb, festival, musikgrupp, artist, intresseorganisation, skivbolag, agent etc. – stöder uppropet (det är bara skicka ett mail till  info@ettmusiklivforalla.se).

Du får gärna börja tänka på idéer om hur vi sedan ska nå politiker som på olika nivåer kan ha inflytande över hur deras partier ska tänka om musik och kultur. Meddela oss dina tankar. Detta första brev är bara en introduktion.

Vi hoppas alla på framgång i detta men det är beroende av hur vi alla engagerar oss!

Bengt Säve-Söderbergh
Ordförande
Riksförbundet Svensk Jazz