Uppsala, UKK, 12/11: Meeting points – Lennart Åberg, Naoko Sakata, Bobo Stenson, Anders Jormin

LennartAberg BoboStenson

Saxofonisten Lennart Åberg och Uppsala Konsert & Kongress inleder flerårigt samarbete med stöd av Statens musikverk – Meeting points! Den första konserten äger rum måndag 12 november i Uppsala Konsert & Kongress Sal B.

Genom att utforska konsertlokalens särskilda förutsättningar och knyta till sig musiker som tillsammans hittar nya sätt att kombinera klanger och yttryck skapar Lennart Åberg i det nya projektet Meeting points unika konserter där olika musikaliska spår korsas.

Statens musikverk och Musikplattformen som startades 2011 har ett uttalat syfte att stödja det fria musiklivet. Tanken föddes att Lennart Åberg skulle kunna fortsätta det redan etablerade samarbetet med Uppsala Konsert & Kongress, men mer långsiktigt. Statens musikverk har därför beviljat stöd för första delen i ett flerårigt projekt där den första konserten äger rum i november.

– Uppsala Konsert & Kongress har allt som behövs, utmärka konsertsalar med strålande akustik, toppinstrument och besjälad personal. Och kanske viktigaste av allt är att man har en lyhörd och öppensinnad konstnärlig ledning, säger Lennart Åberg.

– Lennart Åberg är sedan decennier en av landets ledande jazzprofiler, en internationell auktoritet och en stor tillgång för Uppsala. Dessutom bor han bara några kvarter från konserthuset. Det blir närmast en självklarhet att hans musik ska klinga i UKK, tycker Magnus Bäckström, vd och konstnärlig ledare för Uppsala Konsert & Kongress.

Vid den första konserten i det nya samarbetet rullas Uppsala Konsert & Kongress båda Steinwayflyglar ut på scenen. Vid den ena tar Naoko Sakata plats och vid den andra en av hennes viktigaste inspiratörer Bobo Stenson.

Medverkar gör även basisten Anders Jormin och naturligtvis Lennart Åberg själv på sax och flöjt. Konserten ges även i Gävle Konserthus.

Lennart Åberg är själva navet i det nya samarbetet. Efter flera decennier i det internationella toppskiktet inom jazzen har han en unik plattform för att skapa möten som tillför musiken ytterligare dimensioner.

Han betonar att det är stödet från Statens musikverk tillsammans med Uppsala Konsert & Kongress som ger förutsättningarna för framåtblickandet, kontinuiteten.

Nästa steg i samarbetet, som sker våren 2013, är en konsert med en av jazzvärldens absolut främsta trumslagare, Peter Erskine, som sagt om Lennart Åberg att ”det är värt att sätta sig på ett flygplan och åka 8 873 kilometer för att spela med honom! Jag ser fram emot varje tillfälle att arbeta tillsammans med Lennart. Hans musik lockar fram det bästa i mitt eget spel.”

På piano hör vi Alan Pasqua som utan besvär rör sig mellan flera genrer och tidigare har spelat med Bob Dylan, Santana, Ray Charles, Aretha Franklin, bland många andra. Medverkar gör också Christian Spering på bas.

Till den tredje etappen i samarbetet har Lennart Åberg bjudit in saxofonisterna Joakim Milder och Mats Gustafsson. Tre musiker på samma instrument men med olika musikaliska utgångspunkter.

– I samband med att jag fick ett pris av Kungl. Musikaliska Akademien spelade vi ihop och upptäckte att det fanns så mycket intressant i spänningsfältet mellan våra olika spelsätt, säger Lennart Åberg.

Att knyta musiker eller tonsättare till ett konserthus eller institution har varit vanligt inom den klassiska musiken, men inte inom jazzmusiken. Nu är förhoppning att Meeting points ska inspirera andra konserthus och leda vidare till flera projekt i samma anda.

Lennart Åberg
Saxofonisten och flöjtisten Lennart Åberg är en av Sveriges mest framstående och profilerade jazzmusiker, verksam både nationellt och internationellt. Han studerade musikvetenskap i Uppsala under 1960-talet och bildade samtidigt en kvartett tillsammans med bland andra trumpetaren Bosse Broberg. Åberg var en av originalmedlemmarna i Radiojazzgruppen och blev under 1980- och 90-talen gruppens kapellmästare.

Han har genom åren medverkat i och varit ledare för ett flertal ensembler av växlande storlek, bland annat George Russell sextett, Oriental Wind och Rena Rama, som han bildade tillsammans med Bobo Stenson, Palle Danielsson och Bengt Berger 1972. Han mottog Sveriges Radios pris Jazzkatten 2006 och Kungl. Musikaliska Akademiens Jazzpris 2007.