Vad händer med Statens Musikverk?

Efter januari 2011 finns ett Statens Musikverk på plats. Men vad blir det egentligen av detta? Det är temat för en diskussion som förs på flera håll, bland annat på Facebook.

Bakgrunden är att många är oroliga för vad som kommer att hända efter årsskiftet, när till exempel Rikskonserter upphör och Statens Musikverk står som ansvariga för den ”plattform för stöd till musiklivets utveckling”.

Det är Statens Musiksamlingar som nu ska bli Statens Musikverk. Statens Musiksamlingar har till uppgift att ”dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande teaterns, dansens, och musikens kulturarv och därigenom främja intresset, vetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden avseende dessa konstarter.”

Nu ska man alltså bli den myndighet som bland annat fördelar medel till det fria musiklivet – ett stort steg kan det tyckas.

Här är några möjligheter att sätta sig in i debatten:

Utredaren Eric Sjöström presenterade i början av året förslag om det framtida stödet till kulturen. Nu känner många att det som Sjöström tänkte sig inte har någon motsvarighet i den verklighet som vi ser framför oss.

FST (Föreningen Svenska Tonsättare), SKAP (Svenska Kompositörer av Populärmusik) och KMA (Kungl Musikaliska Akademien) har lämnat en skrivelse där man kommenterar och ställer frågor kring den föreslagna instruktionen för Statens Musikverk.

I SR:s Mitt i Musiken den 19/10 debatterade utredaren Eric Sjöström, SMUS direktör Kent Wiberg och frilansmusikern George Kentros att SMUS tonat ner de konstnärliga aspekterna i sitt uppdrag och därmed lämnat öppet en risk att pengar går till byråkrati i stället för klingande musik. Även Eric Sjöström anser att hans tankar i utredningen inte ser ut att bli verklighet i Statens Musikverk.

SMUS (Statens Musiksamlingar, altså det blivande Musikverket) har lagt ut en enkät på sin webbplats. Tala om vad du tycker om musiklivets framtid!

Enklaste sättet att följa och delta i debatten är att gå med i gruppen ”Statens Musikverk. Vad händer?” på Facebook. Bland de som står bakom gruppen finns bland andra Lina Nyberg, Karin Inde och George Kentros.