Vänersborg är Årets Jazzkommun 2012

Vanersborgsviken2

Riksförbundet Svensk Jazz har beslutat tilldela Vänersborgs kommun och Vänersborgs Musikförening utmärkelsen årets jazzkommun 2012

–  för sin av kommunfullmäktige 2005 antagna vision att bli Sveriges bästa musikkommun och för arbetet att uppnå visionen,

–  för kommunens och Vänersborgs Musikförenings satsning på jazz- och improvisationsmusik via den 2008 startade ”Jazzscen  Vänersborg”

–  för generösa bidrag och ett gott samarbete mellan kommunen och Musikföreningen

– för sin satsning på Musikakademi Vänersborg och Musikens Hus för all musikutbildning i kommunen

Utmärkelsen ”årets jazzkommun” handlar inte enbart om att pristagaren ska ha insett värdet i jazzen med generösa bidrag som följd, utan främst om kvalitén på verksamheten. Samarbetet mellan Musikföreningen och kommunen i Vänersborg har inneburit att nya arrangörer och nya målgrupper har kommit i kontakt med jazzmusiken.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Vänersborg i januari 2012.

Tidigare vinnare:

2011- Härnösand

2010 – Karlskrona

2009 – Karlstad

2008 – Landstinget Sörmland

2007 – Halmstad

2006- Örnsköldsvik

Vidare information kan ges av

Bengt Säve-Söderbergh, ordförande i Svensk Jazz,  tel: 0733 441414

Håkan Alfresson Verksamhetsområdeschef Vänersborg 0521 721 430

Bengt Andersson Vänersborgs Musikförening 070-910 71 77

www.svenskjazz.se