Vem är vem i svensk jazzhistoria?

Nu presenterar Orkesterjournalen en samling biografier över svenska jazzmusiker.

För innehållet svarar Gruppen för Svensk Jazzhistoria (GSJ), en fristående grupp forskare som samlat material och intervjuer sedan bildandet 1977 och som sedan dess stått i nära förbindelse med OJ. Materialet begränsas tills vidare till framlidna musiker.
Vi börjar i liten skala och bygger på materialet med jämna mellanrum.

Maila gärna in synpunkter, frågor och förslag. Redaktörer är Martin Westin och Lars Westin, GSJ-medlemmar och OJ-medarbetare.

Du hittar biografierna under "Vem är vem" i menyn.