Vem får Lars Gullin-priset 2010?

Vid sitt årsmöte den 17 mars fick Lars Gullin Sällskapet beskedet att Länsstyrelsen i Gotlands län kommer att fortsätta att bidra med 10 000 kronor till ett resestipendium för årets mottagare av Lars Gullin-priset. Därmed är den delen av Lars Gullinpriset säkrad för ytterligare fem år framåt.

Det ärofulla priset har gemensamt instiftats av Gotlands kommun, Länsstyrelsen i Gotlands län, Orkester Journalen samt Lars Gullin Sällskapet (LGS). Pristagaren ska enligt reglerna verka i Lars Gullins anda. Med det menas inte att Gullins musik måste spelas av pristagaren, utan han eller hon ska vara en lysande improvisatör och en originell kompositör.

Priset innefattar bland annat en konsert i Sanda kyrka på Gotlandi, en statyett från Gotlands Kommun, en konsert med Gotlandsmusikens storband samt alltså ett resestipendium från Länsstyrelsen i Gotlands län på 10 000 kronor.

Förslag till årets pristagare lämnas till OJ via e-post eller brev. Förslag måste komma in senast måndagen den 19 april kl.12.00, då LGS:s styrelse ska sammanträda och fatta beslut.

Tidigare pristagare:

1997 Lars Sjösten
1998 Peter Gullin
1999 Gunnar Bergsten
2000 Jan Allan
2001 Seppo Paakunainen
2002 Gunnel Mauritzson
2003 Nils Lindberg
2004 Bernt Rosengren
2005 Georg Riedel
2006 Fredrik Norén
2007 Gunnar Eriksson
2008 Lennart Åberg
2009 Rune Gustafsson