Kontakt

Anna Berglund
Vikarierande chefredaktör
anna.berglund@orkesterjournalen.com

Patrik Sandberg
Redaktionssekreterare
jazzsandberg@orkesterjournalen.com
08-4071744

Terese Lien Evenstad
Annonsering
annons.orkesterjournalen@gmail.com

Johan Jacobsson Franzén
Webbredaktör
johan.jacobsson@gmail.com

Anders Wenström
Styrelseordförande, Stiftelsen OrkesterJournalen
anders.wenstrom@orkesterjournalen.com
073-3476476


Adress till OJ:

OrkesterJournalen
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
oj@orkesterjournalen.com


Prenumerationsärenden
sköts av Nätverkstan:
Nätverkstan Ekonomitjänst
Tel: 031-743 99 05
Fax: 031-743 99 06
E-mail: ekonomitjanst@natverkstan.net
www.natverkstan.net

OrkesterJournalen på Facebook: www.facebook.com/orkesterjournalen

OrkesterJournalen på Instagram: www.instagram.com/orkesterjournalen